Naše společenská odpovědnost

V současné době podporujeme systémem PROBONO


picture

Občanské sdružení Náruč působí v regionu Dolní Berounka od roku 2000. Provozuje denní stacionář pro děti a mládež s kombinovanými postiženími (mentální i tělesné) v Dobřichovicích a sociální firmu Modrý domeček v Řevnicích. Cílem občanského sdružení Náruč je podpora vzdělání, vhodného pracovního uplatnění a samostatného života znevýhodněných spoluobčanů. Posláním sociální firmy Modrý domeček v Řevnicích je zvýšit kvalitu života a předcházet sociálnímu vyloučení osob s mentálním postižením a duševním onemocněním formou poskytování sociální rehabilitace a chráněného zaměstnání, a také přispívat k pozitivní změně postojů veřejnosti k osobách s mentálním postižením a duševním onemocněním. Posláním denního stacionáře v Dobřichovicích je poskytovat odbornou péči, zájmovou činnost, vzdělání a přátelské prostředí dětem a mládeži se zdravotním postižením, zlepšit jejich soběstačnost při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení a zprostředkovat kontakt se společenským prostředím.