Aktuality
Zobrazit aktuality:Pro firmy se ziskem nad 750 milionů euro vznikla nová ohlašovací povinnost

6.10.2017

Jste společnost s ročním konsolidovaným obratem skupiny vyšším než 750 mil. EUR?
Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 19.9.2017, ukládá povinnost ohlásit prostřednictvím formuláře Specializovanému finančnímu úřadu entitu, která bude za skupinu přesahující roční konsolidovaný obrat 750 mil. EUR podávat zprávu podle zemí (tzv. country by country reporting), a to ve lhůtě do 31.10.2017.  
 
Ohlášení je nutné podat prostřednictvím datové schránky společnosti v předepsaném formátu, který stále nebyl finanční správou stále zveřejněn. Veškerá oznámení a ohlášení podaná před datem účinnosti této novely, tj. před 19.9.2017, nebudou správcem daně akceptovány, jelikož zákon nebyl účinný a toto podání nemělo legislativní základ. 
 
Oficiální formulář, díky kterému bude možné podat ohlášení předepsanou cestou, byl zveřejněn v rámci Daňového portálu Finanční správy dne 9.10.2017.