Aktuality

Stát nově zavádí institut nespolehlivé osoby. Co to je?

19.4.2017

Součástí aktuálně schváleného daňového balíčku je též zavedení tzv. nespolehlivé osoby, která rozšiřuje stávající institut nespolehlivého plátce dle zákona o DPH. Nespolehlivým se stává ten plátce DPH, který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně.  

 

Nespolehlivá osoba tuto možnost dále rozšiřuje na právnické či fyzické osoby, které sice nejsou plátci DPH, avšak svým jednáním závažně porušují správu daní. Status nespolehlivosti je pak automaticky přenositelný z nespolehlivé osoby na plátce a naopak. Důvodem zavedení „nespolehlivé osoby“ je zabránit očištění plátce od jeho nespolehlivosti prostřednictvím zrušení registrace k DPH a následné opětovné registrace.

 

Nespolehliví plátci a nově také nespolehlivé osoby budou zveřejňovány v seznamu na webových stránkách správce daně. O zbavení „titulu nespolehlivosti“ a vymazání ze seznamu lze požádat po uplynutí jednoho roku.

 

Lenka Pól Brožková, vedoucí daňového oddělení Vilímková Dudák & Partners