Aktuality

Schválený daňový balíček uleví zdanění svěřenských fondů

11.4.2017

Stávající znění zákona o daních z příjmů stanovuje, že v případě svěřenských fondů, do kterých jsou včleněny podíly na společnostech, dochází ke zdanění přijatých podílů na zisku dvakrát. Poprvé při výplatě od společnosti do svěřenského fondu a podruhé při výplatě podílů na zisku ze svěřenského fondu obmyšlenému. Tímto dvojitým zdaněním se svěřenské fondy liší od běžných společností, které vlastní podíly na jiných obchodních korporacích. Tyto firmy totiž mohou za určitých podmínek využít osvobození od daně z příjmů při výplatě podílu na zisku mateřské společnosti.
 
Novela zákona o daních z příjmů, kterou v rámci daňového balíčku 2017 znovu schválila Poslanecká sněmovna minulý týden, mění toto tzv. dvojí zdanění u svěřenských fondů. Nová úprava zákona zavádí osvobození pro příjem z podílu na zisku obchodní korporace, který je vyplácen svěřenskému fondu, jenž naplňuje podmínky mateřské společnosti. Tuto podmínku splňují fondy, které v obchodním majetku svěřenského fondu mají více než 10% podíl na základním kapitálu obchodní korporace, a to déle než 12 měsíců.
 
Zřejmě nejviditelnějším obmyšleným v naší zemi je Andrej Babiš. Pro ministra financí tato změna zákona může teoreticky znamenat poměrně výraznou daňovou úsporu, a to v případě, že by si vyplatil zisk. Ačkoliv to dnes ministr financí podle svých slov neplánuje, neznamená to, že by tak nemusel učinit v budoucnu.  
 
Lze očekávat, že podpis daňového balíčku prezidentem Zemanem a jeho následné vyhlášení ve Sbírce zákonů bude načasováno tak, aby k vyhlášení došlo 15 dnů před začátkem kalendářního měsíce. Zda to bude v polovině dubna, května či června, to ukážou již nejbližší dny. 
 
Lenka Pól Brožková, daňová expertka Vilímková Dudák & Partners