Aktuality

Pozor na chyby v daňovém přiznání

31.3.2017

S blížícím se termínem pro odevzdání přiznání k dani z příjmů, a to v pondělí 3. dubna, finanční správa upozorňuje na časté chyby poplatníků v uplatnění slev na dani. Jedná se zejména o slevu na manželku či manžela a daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s nimi ve společně hospodařící domácnosti. 
 
Slevu na manželku nebo manžela ve výši 24 840 Kč lze od daně odečíst, pokud partner žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a pokud jeho vlastní roční příjem nepřesahuje 68 000 korun. Příjmy, které se do vlastního příjmu manželky nebo manžela nezahrnují, jsou taxativně uvedeny v zákoně o daních z příjmů. Jedná se např. o dávky státní sociální podpory (např. rodičovský příspěvek). Všechny ostatní příjmy v hrubé výši musí být do vlastního příjmu manželky či manžela započítány. Jedná se typově o dávky z nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství).
 
Chybou při uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě poplatníka bývá duplicitní uplatnění stejného dítěte dvěma poplatníky.
 
Lenka Pól Brožková, daňová expertka Vilímková Dudák & Partners