Aktuality

Zmírnění pokut souvisejících s kontrolním hlášením

29.3.2017

Finanční správa navrhla úlevy v udělování fixních pokut (10, 20 či 50 tis. Kč) plátcům DPH, kteří pochybili při podávání kontrolního hlášení. Doposud bylo možné prominout pouze pokutu ve výši 1 tis. Kč, a to maximálně jednou ročně. 
 
Od března letošního roku mají plátci možnost požádat o prominutí dvou pokut za chyby vzniklé v roce 2016, a to bez ohledu na příčinu pochybení. Jestliže chyby vznikly již v roce 2017, bude možné žádat opět o prominutí jedné fixní pokuty, současně však Finanční správa slibuje, že výše případně udělovaných pokut bude více korespondovat s (ne)závažností vzniklého pochybení.
 
 
Lenka Pól Brožková, daňová expertka Vilímková Dudák & Partners