Aktuality

Ucházíte se o veřejné zakázky? Pozor na nový zákon!

26.9.2016

Vážení obchodní přátelé, 

 

rádi bychom Vás informovali o novém zákoně o zadávání veřejných zakázek.

 

Chcete-li se od 1. října 2016 ucházet o veřejné zakázky, Vaše akciová společnost musí mít zaknihované akcie, jinak jí hrozí vyloučení ze zadávacích řízení.

 

Plánujete-li ucházet se o veřejné zakázky, jednoznačně Vám doporučujeme přeměnu Vašich akcií na zaknihované.

 

 

Co jsou zaknihované akcie:

  • Akcie převedené do formy počítačového záznamu a vedené v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP)

S čím Vám pomůžeme:

  • Zajistíme rozhodnutí o změně podoby akcií a související změnu stanov formou notářského zápisu
  • Zajistíme zápis změny podoby akcií do obchodního rejstříku
  • Budeme informovat akcionáře o změně podoby akcií
  • Zajistíme zveřejnění rozhodnutí o zaknihování akcií v Obchodním věstníku a připravíme oznámení pro zveřejnění na internetových stránkách Vaší společnosti
  • Zřídíme majetkové účty akcionářů u účastníka CDCP spolu s dalšími náležitostmi
  • Podáme žádost o zaevidování zaknihovaných akcií do centrální evidence
  • Dohlédneme na přípravu, zpracování a zajištění připsání zaknihovaných akcií na majetkový účet akcionáře

 

 

Rádi Vám poskytneme více informací k celému procesu a připravíme Vám cenovou nabídku.

 

 

Neváhejte mne kdykoli kontaktovat

 

 

Kateřina Tomčíková

 

katerina.tomcikova@vilimkovadudak.cz

Tel.: +420 734 695 431

 

Advokátní kancelář Vilímková Dudkák & Partners, Amazon Court, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8


 

 

 

 

 

Novinky společnosti Vilímková Dudák & Partners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky společnosti Vilímková Dudák & Partners